Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 (30/03/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, về việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn hướng dẫn và khung chương trình xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Tải Toàn văn khung chương trình hướng dẫn....Tại đây!

 

Admin

Lượt xem:  90 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
104,869
Trong ngày: 147
Trong tháng: 13,558
Trong năm: 54,938