Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (23/04/2019)

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm hành chính công. Địa chỉ:  Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 02613.838.838

Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 2: Trong thời hạn 9,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chưc doanh nghiệp.

Bước 3: Sau khi nhận được kết quả từ Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công trả kết quả cho tổ chức.

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).
- Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;
- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù thuộc với các quy định tại đierm b, c, d, đ khoản 5 Điều 23 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;
- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
b). Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-   Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

 

Lượt xem:  70 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
194,305
Trong ngày: 1,031
Trong tháng: 2,708
Trong năm: 75,502