Lãnh đạo sở
Lãnh đạo sở (15/05/2019)

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Trần Văn Nam

 Giám đốc Sở

ĐT: 0971.70.76.76

 

- Lãnh đạo quản lý chung mọi công tác của Sở theo chức năng, quyền hạn được UBND tỉnh giao, chịu trách nhiệm trước tỉnh Ủy, UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ Thông tin và Truyền thông về các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực, công tác của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức, cán bộ; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; An ninh - Quốc phòng; Giải quyết khiếu nại tố cáo; Bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành Văn phòng Sở; Chủ tài khoản của Sở.

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật; Xét nâng bậc lương; Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Xét duyệt sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

- Theo dõi hoạt động chuyên ngành thông tin và truyền thông huyện Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa.

- Phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật; Sở hữu trí tuệ; sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Các Dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phạm Đức Lộc

Phó giám đốc Sở

ĐT: 0941.507.999

 

- Phụ trách các lĩnh vực: Công nghệ thông tin (bao gồm Công nghiệp CNTT; An toàn thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin); Điện tử; Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông; Cơ sở hạ tầng thông tin và một số công việc, nhiệm vụ khác khi được ủy quyền.

- Theo dõi hoạt động chuyên ngành thông tin và truyền thông các huyện ĐăkGlong và Krông Nô; các Doanh nghiệp công nghệ thông tin.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện ISO-9001:2008 ứng dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông.

- Theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông.

Đoàn Ngọc Vinh

Phó Giám đốc Sở

ĐT: 0344.81.7777

- Phụ trách các lĩnh vực: Bưu chính và chuyển phát; Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng; Tần số vô tuyến điện; Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Công tác Đảng, Đoàn thể quần chúng; một số công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc ủy quyền.

- Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông huyện Đăk Mil, ĐắkR’lấp; các Doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông; các Doanh nghiệp Truyền hình trả tiền.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Bưu chính – Viễn thông.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo điều hành hoạt động Kế hoạch - Tài chính.

 

BTT

 

 

Lượt xem:  96 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
115,292
Trong ngày: 112
Trong tháng: 5,794
Trong năm: 65,361