Cơ cấu tổ chức (15/05/2019)

THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

- Địa chỉ:                    Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại:             02616.260.203

- Fax:                          02616.260.203

- Email:                      stttt@daknong.gov.vn

- Website:                  stttt.daknong.gov.vn

                                            THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

TT

Tên phòng ban

Số điện thoại

Email

1

Văn phòng Sở

02616.260.203

vp.stttt@daknong.gov.vn

2

Phòng Thông tin Báo chí - Xuất bản

02616.260.215

ttbcxb.stttt@daknong.gov.vn

3

Phòng Công nghệ Thông tin

02613.509.509

cntt.stttt@daknong.gov.vn

4

Phòng Bưu chính, Viễn thông

02616.260.205

bcvt.stttt@daknong.gov.vn

5

Thanh tra Sở

02616.29.68.79

ttra.stttt@daknong.gov.vn

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Đường 23 tháng 3,TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại: 02616.701166 - Fax: 02616.260203 –

Email: ict.stttt@daknong.gov.vn

TT

Tên phòng ban

Số điện thoại

Email

1

Trung tâm CNTT

02616.549.292

 

2

Hành chính tổng hợp

02616.549.292

hcth.stttt@daknong.gov.vn

3

Quản trị hạ tầng và hệ thống thông tin

02616.541.199

qththttt.stttt@daknong.gov.vn

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Văn phòng Sở

 

01

Nguyễn Xuân Hội

Chánh Văn phòng

02612246878

hoinx.stttt@daknong.gov.vn

02

Hoàng Thị Luyến

Phó Chánh văn phòng

02616555600

luyenht.stttt@daknong.gov.vn

03

Phan Thanh Long

Chuyên viên

0905585739

longpt.stttt@daknong.gov.vn

04

Chu Thế Cường

Chuyên viên

02612246878

cuongct.stttt@daknong.gov.vn

05

Phan Xuân Dũng

Chuyên viên

02612246878

dungpt.stttt@daknong.gov.vn

06

Ly Thương

Kế toán

0946.397.000

thuongl.stttt@daknong.gov.vn

07

Nguyễn Thị Tố Lan

Văn thư

0261.6260.203

lanntt.stttt@daknong.gov.vn

08

Đặng Kim Trung

Lái Xe

02612246878

 

09

Hoàng Ngọc Thanh

Lái Xe

02612246878

 

10

Nguyễn Trọng Lợi

Bảo vệ

0365.68.48.06

 

11

Nguyễn Thị Luyến

Tạp vụ

02612246878

 

II. Phòng Thông tin - Báo chi-  Xuất bản

 

01

Quách Công Ban

Trưởng phòng

0985.51.86.79

banqc.stttt@daknong.gov.vn

02

Nông Thị Như Trang

Phó Trưởng phòng

0917.05.77.11

trangntn.stttt@daknong.gov.vn

03

Tô Tấn Nhàn

Chuyên viên

0905.417.789

nhantt.stttt@daknong.gov.vn

04

Lường Thị Tuyết Lê

Chuyên viên

0967.623.366

leltt.stttt@daknong.gov.vn

05

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0379.550.300

hoanth.stttt@daknong.gov.vn

06

Đỗ Thị Hậu

Chuyên viên

0974988299

haudt.stttt@daknong.gov.vn

III. Phòng Công nghệ thông tin

 

01

Ngô Văn Đức

Trưởng phòng

0888.301.368

ducnv.stttt@daknong.gov.vn

02

Nguyễn Quốc Bảo

Chuyên viên

0888.939.799

baonq.stttt@daknong.gov.vn

03

Hoàng Thị Liên

Chuyên viên

0989.646.083

lienht.stttt@daknong.gov.vn

04

Trần Văn Đại

Chuyên viên

0906.483.738

daitv.stttt@daknong.gov.vn

05

Nguyễn Trung Quy

Chuyên viên

0905.771.667

quynt.stttt@daknong.gov.vn

IV. Phòng Bưu chính Viễn thông

 

01

Tô Vĩnh Tường

Trưởng phòng

0914.160.033

tuongtv.stttt@daknong.gov.vn

02

Võ Thị Hồng Thuận

Chuyên viên

0914.329.899

thuanvth.stttt@daknong.gov.vn

03

Lê Thị Lý

Chuyên viên

0915.237.379

lylt.stttt@daknong.gov.vn

04

Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên

0905.832.526

cuongvn.stttt@daknong.gov.vn

05

Phạm Hữu Tình

Chuyên viên

0969.877.373

tinhph.stttt@daknong.gov.vn

V. Thanh tra sở

 

01

Nguyễn Phượng

Chánh Thanh tra

0989.364.465

phuongn.stttt@daknong.gov.vn

02

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chánh Thanh tra

0982.275.048

hoant.stttt@daknong.gov.vn

03

Đinh Thị Thanh Hương

Chuyên viên

0916.180068

huongdtt.stttt@daknong.gov.vn

04

Nguyễn Minh Đức

Chuyên viên

089.838.999

ducnm.stttt@daknong.gov.vn

05

Đinh Ngọc Thành

Chuyên viên

0854.99.4449

thanhdn.stttt@daknong.gov.vn

VI. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

01

Đoàn Ngọc Lộc

Giám đốc

0943.186.767

locdn.stttt@daknong.gov.vn

02

Nguyễn Thế Vinh

Phó Giám đốc

0906.411.877

vinhnt.stttt@daknong.gov.vn

03

Nguyễn Mạnh Hà

Chuyên viên

0968.03.23.79

hanm.stttt@daknong.gov.vn

04

Lê Tấn Quy

Chuyên viên

0946.021.942

quylt.stttt@daknong.gov.vn

05

Phan Thị Thu

Kế toán

0981.302.668

thupt.stttt@daknong.gov.vn

06

Nguyễn Thuý lê

Chuyên viên

0942.46.48.49

lent.stttt@daknong.gov.vn

07

Hoàng Văn Tuấn

Chuyên viên

0935.913.968

tuanhv.stttt@daknong.gov.vn

 

 

 

Lượt xem:  60 Bản in Quay lại

.
This text will be replaced
Liên kết web
..