Tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”
Tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” (01/07/2019)
Ngày 28 tháng 6 năm 2019 ở Thông tin và Truyền thông có Công văn Số: 570/STTTT-TTBCXB gửi Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Nông; Cổng/Trang TTĐT các cơ quan, đơn vi; Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã; Đài TT-TH các huyện, thị xã; Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn về việc tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7”

          Thực hiện Kế hoạch số 338/KH –BCĐ ngày 27/6/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiệ một số nội dung như sau:

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”, đợt cao điểm tuyên truyền: từ ngày 28 đến hết ngày 02/8/2019.

- Nội dung chủ yếu tuyên truyền chủ yếu:

+ Tuyên truyền những phương thức thủ đoạn hoạt động của thủ đoạn mua bán người để người dân biết và chủ động phòng, ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

+ Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng internet, viễn thông và mạng xã hội về việc tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng nhằm không bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng khai thác thông tin thực hiện hành vi mua bán người.

- Các cơ quan báo chí xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, đăng, phát các thông điệp phòng, chống mua bán người nhằm tạo ra sự lan tỏa trong xã hội và người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến dấu hiệu mua bán người để chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Phòng Văn hóa – Thông tin, hệ thống truyền thanh cơ sở phối hợp với các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông đến từng địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; tăng cường phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động các nội dung về phòng chống mua bán người, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan.

- Báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 02/8/2019.

Tải công văn tại đây!

Lượt xem:  332 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
115,324
Trong ngày: 144
Trong tháng: 5,826
Trong năm: 65,393