Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ sở
Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ sở (22/08/2019)
Công tác CCHC có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông; người dân, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn góp ý, phản biện để xây dựng các chủ trương, chính sách sát đúng với thực tế; cũng như phản ánh những biểu hiện sai trái, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đối với công tác CCHC cũng vậy. Để nâng cao nhận thức cho nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh CCHC và phấn đấu xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, thì công tác CCHC phải được coi trọng.
UBND tỉnh yêu cầu 100% cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã phải xây dựng baner hoặc có chuyên mục tuyên truyền về CCHC.
Để công tác tuyên truyền CCHC đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo chí, truyền thông với cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, việc cung cấp thông tin cho báo chí cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác và khách quan hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng trong thời giam qua Sở Thông tin và Truyền đã thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn các cơ quan báo, đài và hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên đề, chuyên mục cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

T Cường

 

Lượt xem:  292 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
127,205
Trong ngày: 685
Trong tháng: 8,402
Trong năm: 8,402