Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2019
Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2019 (12/09/2019)
Chiều ngày 3/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 và đinh hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2019. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Vân - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo hoạt động báo chí – xuất bản tháng 8/2019, định hướng tuyên truyền tháng 9/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình chuẩn bị năm học 2019 – 2020; Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô cung cấp thông tin về công tác quản lý của địa phương đối với tuyến đường ĐH63 tại thôn 2, xã Quảng Phú; Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh thông tin về Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đánh giá, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thông tin kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sự kiện chính trị quan trọng. Báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền về việc triển khai cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của tỉnh, đất nước. Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ; 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9)…

Phóng viên Báo Nhân dân đề nghị huyện Krông Nô làm rõ vấn đề liên quan đến tuyến đường ĐH63 tại thôn 2, xã Quảng Phú

Trong tháng 8, tình hình thời tiết bất lợi, lũ lụt xảy ra gây thiệt hại lớn cho bà con nhân dân ở một số địa phương trong tỉnh, báo chí đã nhanh chóng tiếp cận và cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình lũ lụt, công tác chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác chung tay chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân vùng lũ từ các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh. Báo chí tiếp tục cập nhật và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu phi tại các địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng trong tháng 9 báo chí và các địa phương tiếp tục tuyên truyền các hoạt động nổi bật Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Thông tin diễn biến, kết quả Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền về quá trình chuẩn bị các nội dung cho việc triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; kết quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Đ/c Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả truyên truyền của báo chí trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh các vấn đề khách quan, trung thực tránh thổi phồng vấn đề, đặt tít giật gân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp, chủ động cung cấp thông tin để báo chí có thông tin chính thống để kịp thời định hướng, tránh gây nhiễu thông tin, hoang mang trong dư luận…

Theo Cổng thông tin điện tử Đắk Nông

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo hoạt động báo chí – xuất bản tháng 8/2019, định hướng tuyên truyền tháng 9/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình chuẩn bị năm học 2019 – 2020; Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô cung cấp thông tin về công tác quản lý của địa phương đối với tuyến đường ĐH63 tại thôn 2, xã Quảng Phú; Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh thông tin về Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đánh giá, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thông tin kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sự kiện chính trị quan trọng. Báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền về việc triển khai cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của tỉnh, đất nước. Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ; 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9)…

Phóng viên Báo Nhân dân đề nghị huyện Krông Nô làm rõ vấn đề liên quan đến tuyến đường ĐH63 tại thôn 2, xã Quảng Phú

Trong tháng 8, tình hình thời tiết bất lợi, lũ lụt xảy ra gây thiệt hại lớn cho bà con nhân dân ở một số địa phương trong tỉnh, báo chí đã nhanh chóng tiếp cận và cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình lũ lụt, công tác chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác chung tay chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân vùng lũ từ các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh. Báo chí tiếp tục cập nhật và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu phi tại các địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng trong tháng 9 báo chí và các địa phương tiếp tục tuyên truyền các hoạt động nổi bật Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Thông tin diễn biến, kết quả Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền về quá trình chuẩn bị các nội dung cho việc triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; kết quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Đ/c Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả truyên truyền của báo chí trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh các vấn đề khách quan, trung thực tránh thổi phồng vấn đề, đặt tít giật gân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp, chủ động cung cấp thông tin để báo chí có thông tin chính thống để kịp thời định hướng, tránh gây nhiễu thông tin, hoang mang trong dư luận…

Lượt xem:  234 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
126,607
Trong ngày: 87
Trong tháng: 7,804
Trong năm: 7,804