Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (03/10/2019)
Ngày 01/10, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

 

5 tập thể được tặng Cờ thi đua vì có thành tích trong xây dựng NTM

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; K'thanh – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tín – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc tỉnh Đắk Nông; Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đại biểu đại diện cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau hơn 9 năm thực hiện phong trào thi đua Chương xây dựng nông thôn mới tỉnh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sáng – xanh - sạch - đẹp hơn; đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo. Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện thì tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019 trên địa bàn tỉnh khoảng 91.918,983 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn doanh nghiệp đóng góp được 521,7 tỷ đồng, vốn huy động cộng đồng dân cư đóng góp bằng ngày công, tiền bạc và hiến đất đai, hoa màu được 2.113,093 tỷ đồng. 

Nhờ thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" mà kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến mạnh, đến cuối năm 2015 mới có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã mới đạt 9,5 tiêu chí/xã thì đến nay đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chung toàn tỉnh đạt 13,44 tiêu chí/xã tăng 10,34 tiêu chí/xã so với năm 2011 và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Đ/c K Thanh - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM 

Công tác phát triển sản xuất đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện; đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển sản xuất đem lại thu nhập cao; các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng được thành lập mới và hoạt động ngày càng hiệu quả, từng bước giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đã đạt 45,24 triệu đồng/người/năm (gấp 3 lần) so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn còn 14,07%, giảm 15,18% so với năm 2011 và 42/61 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, đạt 68,9%, tăng 30 xã so với năm 2011; có 36/61 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 59%, tăng 31 xã so với năm 2011.

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, doanh nghiệp vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM

Mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tỉnh ủy đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU, do đó trong năm 2019 - 2020 tỉnh tập trung phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đã đề ra, cụ thể: Đến năm 2020 phấn đấu có từ 18 xã và 01 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Dự kiến đến hết năm 2020 kết quả thực hiện mục tiêu này sẽ đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Mục tiêu sau năm 2020 là tiếp tục tập trung đẩy mạnh về xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu và ngày càng bền vững hơn để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tình thần cho người dân nông thôn; Xây dựng xã nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại; môi trường sống vùng nông thôn được bảo đảm, trong lành.
Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025: Phấn đấu có thêm 01 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025 lũy kế có 34 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 55,7%, bình quân mỗi xã đạt từ 17,2 tiêu chí/xã; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 24 xã, đạt 39,3%. 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 24 Khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; ít nhất có 100 vườn, rẫy đạt chuẩn vườn mẫu - rẫy mẫu.
Giai đoạn 2025-2030: Phấn đấu có thêm 01 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Đến năm 2030 lũy kế có 43 xã đạt chuẩn đạt tỷ lệ 70,5%, bình quân mỗi xã đạt từ 18,4 tiêu chí/xã; 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 55,7%; 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 34 Khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; ít nhất có 200 vườn, rẫy đạt chuẩn vườn mẫu - rẫy mẫu.

Đ/c Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị


Phát biểu bề mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả xây dựng nông thôn mới gần 10 năm qua. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra đến hết năm 2020 và giai đoạn sau năm 2020, đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội. Đặc biêt quan tâm nhiều đến tiêu chí hệ thống chính trị hiện nay đạt còn thấp. Đặc biệt huyện Tuy Đức, Đắk Glong chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới cần tập trung nguồn lực cho các xã ở những địa bàn này phấn đấu đạt chuẩn NTM...

Đ/c Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 9 hộ gia đình và 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM trong 10 năm qua.

Theo daknong.gov.vn

5 tập thể được tặng Cờ thi đua vì có thành tích trong xây dựng NTM

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; K'thanh – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tín – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc tỉnh Đắk Nông; Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đại biểu đại diện cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trong tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau hơn 9 năm thực hiện phong trào thi đua Chương xây dựng nông thôn mới tỉnh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sáng – xanh - sạch - đẹp hơn; đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo. Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện thì tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019 trên địa bàn tỉnh khoảng 91.918,983 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn doanh nghiệp đóng góp được 521,7 tỷ đồng, vốn huy động cộng đồng dân cư đóng góp bằng ngày công, tiền bạc và hiến đất đai, hoa màu được 2.113,093 tỷ đồng. 

Nhờ thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" mà kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến mạnh, đến cuối năm 2015 mới có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã mới đạt 9,5 tiêu chí/xã thì đến nay đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chung toàn tỉnh đạt 13,44 tiêu chí/xã tăng 10,34 tiêu chí/xã so với năm 2011 và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Đ/c K Thanh - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM 

Công tác phát triển sản xuất đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện; đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình phát triển sản xuất đem lại thu nhập cao; các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng được thành lập mới và hoạt động ngày càng hiệu quả, từng bước giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đã đạt 45,24 triệu đồng/người/năm (gấp 3 lần) so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn còn 14,07%, giảm 15,18% so với năm 2011 và 42/61 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, đạt 68,9%, tăng 30 xã so với năm 2011; có 36/61 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 59%, tăng 31 xã so với năm 2011.

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, doanh nghiệp vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM

Mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tỉnh ủy đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU, do đó trong năm 2019 - 2020 tỉnh tập trung phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đã đề ra, cụ thể: Đến năm 2020 phấn đấu có từ 18 xã và 01 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Dự kiến đến hết năm 2020 kết quả thực hiện mục tiêu này sẽ đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Mục tiêu sau năm 2020 là tiếp tục tập trung đẩy mạnh về xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu và ngày càng bền vững hơn để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tình thần cho người dân nông thôn; Xây dựng xã nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại; môi trường sống vùng nông thôn được bảo đảm, trong lành.
Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025: Phấn đấu có thêm 01 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025 lũy kế có 34 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 55,7%, bình quân mỗi xã đạt từ 17,2 tiêu chí/xã; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 24 xã, đạt 39,3%. 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 24 Khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; ít nhất có 100 vườn, rẫy đạt chuẩn vườn mẫu - rẫy mẫu.
Giai đoạn 2025-2030: Phấn đấu có thêm 01 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Đến năm 2030 lũy kế có 43 xã đạt chuẩn đạt tỷ lệ 70,5%, bình quân mỗi xã đạt từ 18,4 tiêu chí/xã; 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 55,7%; 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 34 Khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; ít nhất có 200 vườn, rẫy đạt chuẩn vườn mẫu - rẫy mẫu.

Đ/c Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị


Phát biểu bề mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả xây dựng nông thôn mới gần 10 năm qua. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra đến hết năm 2020 và giai đoạn sau năm 2020, đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội. Đặc biêt quan tâm nhiều đến tiêu chí hệ thống chính trị hiện nay đạt còn thấp. Đặc biệt huyện Tuy Đức, Đắk Glong chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới cần tập trung nguồn lực cho các xã ở những địa bàn này phấn đấu đạt chuẩn NTM...

Đ/c Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 9 hộ gia đình và 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM trong 10 năm qua.

Lượt xem:  178 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
115,332
Trong ngày: 152
Trong tháng: 5,834
Trong năm: 65,401