Hướng dẫn tuyên truyền tuần 02, tháng 10/2019
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 02, tháng 10/2019 (17/10/2019)
Ngày 16/10/2019 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn 945/STTTT-TTBCXB Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã Hướng dẫn tuyên truyền
tuần 02, tháng 10/2019

1. Tuyên truyền Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, ngày 29/7/2019 của Chính phủ. (theo công văn số 1947/TNMT-BVMT, ngày 25/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường )

 Nhằm Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng sống trong, xung quanh vùng đất ngập nước và tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vùng đất ngập nước quan trọng.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các trang thông tin điện tử  các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, ngày 15/9/2019 của Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ địa chỉ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban

2.Tuyên truyền Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 1672/QĐ-UBND, ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Nhằm đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Nông nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, giảm sức lao động của người nông dân, nâng cao năng lực cạnh tranh của các loại nông sản hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất; Góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền theo Quyết định số 1672/QĐ-UBND, ngày 09/10/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Vận động thành lập các tổ chức đại diện nông dân đủ điều kiện trên địa bàn các xã tham gia các vùng sản xuất tập trung, cánh đồng lớn để thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào quá trình sản xuất. Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế hợp tác, nhằm thúc đẩy việc hình thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã,… Thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức về lợi ích và hiệu quả của việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

Tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh tế tập thể thực hiện chính sách liên quan đến cơ giới hóa trong nông nghiệp và các văn bản liên quan; tuyên truyền các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương về cơ giới hóa trong nông nghiệp đến các thành phần kinh tế và người dân trên địa bàn được biết để thực hiện; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những kiến thức, những kinh nghiệm và mô hình hiệu quả về cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đến được với người dân.

3. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh (theo công văn 4836/UBND-KTN, ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Nhằm đẩy mạnh thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi đề người dân kịp thời nắm bắt được những nguy cơ lây lan dịch bệnh, từ đó giảm số lượng bệnh phải tiêu hủy, góp phần giảm thiểu tổn thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đề nghị các cơ quan báo chí của địa phương, các đài phát thanh, truyền thanh cơ sở bám sát nội dụng chỉ đạo, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh và việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu phi.

 Phổ biến kiến thức, hướng dẫn người chăn nuôi, cơ sở thú y thường xuyên theo dõi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; từ hộ, gia trại chăn nuôi lợn ra các khu vực xung quanh, nơi có nguy cơ cao; tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng người và phương tiện vận chuyển, cụng cụ. tuyên truyền việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; kiến thức về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Việc thông tin về diễn biến và hậu quả của dịch bệnh vừa phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, vừa phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ thịt lợn sạch và không gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

4. Tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2019 (theo Thông báo số 38/TB-HĐND, ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông)

Triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp bất thường Khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; các cơ quan báo chí, truyền thông, các trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị bám sát thông báo số 38/TB-HĐND, ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp bất thường  Khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thực hiện tuyên truyền kết quả kỳ họp. Tập trung vào các nội dung thảo luận và thông qua 11 dự thảo nghị quyết đúng luật định.

BTT

Lượt xem:  200 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
200,622
Trong ngày: 51
Trong tháng: 9,025
Trong năm: 81,819