Thanh tra diện rộng về quản lý thông tin thuê bao, (13/11/2019)
Thanh tra diện rộng về quản lý thông tin thuê bao, theo Quyết định số 93/QĐ-STTTT ngày 02/10/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, quyết định thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động; Quyết định số 100/QĐ-STTTT ngày 17/10/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng thanh tra.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 3139/BTTTT-TTra ngày 17/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc chỉ đạo thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động.

BTT

Lượt xem:  2,045 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
This text will be replaced
Liên kết web
..