Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2019
Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2019 (27/11/2019)
Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức vào chiều 7/11.

 

Trong tháng 10, báo chí đã triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương

Theo đánh giá trong tháng 10, các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí đã định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Nội dung thông tin tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, phản ánh kịp thời đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.

Cụ thể, cùng với kịp thời tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong và ngoài tỉnh, báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền về việc triển khai cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những định hướng, chỉ đạo trong việc chuẩn bị và xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…Báo chí phản ánh nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải ngân nguồn vốn đầu tư, an sinh xã hội…

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-Tổng Biên tập Báo Đắk Nông trao đổi một số vấn đề hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan báo chí

Những kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất, mô hình liên kết, đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số được báo chí phản ánh đậm nét. Diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng ở người, dịch tả lợn Châu Phi… tại các địa phương trong tỉnh được báo chí cập nhật, phản ánh kịp thời.

Báo chí trong và ngoài tỉnh cũng thông tin phản ánh đậm nét về thực trạng chặt, phá rừng thông diễn ra trên địa bàn huyện Đắk Glong, huyện Đắk Song; vấn đề khai thác cát trái phép trên sông Krông Nô gây sạt lở nghiêm trọng; người dân tự ý san phẳng cả quả đồi để bán đất nền tại huyện Đắk Song…

Lãnh đạo huyện Đắk Glong thông tin về thực trạng thiếu giáo viên tiểu học trên địa bàn

Tuy nhiên, việc biên tập nội dung, hình ảnh vẫn còn lỗi kỹ thuật, chất lượng hình ảnh chưa bảo đảm, thiếu tính định hướng tuyên truyền; còn tình trạng giật tít tin, bài mang tính câu like, định hướng dư luận theo cách nhìn tiêu cực. Các cơ quan báo chí cũng chưa quan tâm triển khai cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tham gia tích cực các giải báo chí của Trung ương và địa phương.

Trong tháng 11, cùng với tuyên truyền thường xuyên và theo chuyên đề, báo chí cần tập trung thông tin đậm nét các nội dung chỉ đạo, điều hành của địa phương trong việc triển khai phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2020, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020. Báo chí tiếp tục thông tin hoạt động triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Nông trao đổi một số vấn đề trong quá trình tác nghiệp

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đắk Glong thông tin về thực trạng thiếu giáo viên tiểu học trên địa bàn, các giải pháp đã và đang thực hiện để khắc phục. Lãnh đạo huyện Đắk Song thông tin làm rõ việc người dân tự ý san ủi mặt bằng, phân lô bán nền dọc quốc lộ 14 đoạn qua thôn 10, xã Nâm N’Jang (Đắk Song); quan điểm và biện pháp xử lý của huyện. Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV thông tin về tình hình, kết quả hoạt động, khai thác, sản xuất, kinh doanh năm 2019.

Theo Báo Đắk Nông điện tử

Trong tháng 10, báo chí đã triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương

Theo đánh giá trong tháng 10, các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí đã định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Nội dung thông tin tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, phản ánh kịp thời đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.

Cụ thể, cùng với kịp thời tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong và ngoài tỉnh, báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền về việc triển khai cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những định hướng, chỉ đạo trong việc chuẩn bị và xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…Báo chí phản ánh nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải ngân nguồn vốn đầu tư, an sinh xã hội…

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-Tổng Biên tập Báo Đắk Nông trao đổi một số vấn đề hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan báo chí

Những kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất, mô hình liên kết, đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số được báo chí phản ánh đậm nét. Diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng ở người, dịch tả lợn Châu Phi… tại các địa phương trong tỉnh được báo chí cập nhật, phản ánh kịp thời.

Báo chí trong và ngoài tỉnh cũng thông tin phản ánh đậm nét về thực trạng chặt, phá rừng thông diễn ra trên địa bàn huyện Đắk Glong, huyện Đắk Song; vấn đề khai thác cát trái phép trên sông Krông Nô gây sạt lở nghiêm trọng; người dân tự ý san phẳng cả quả đồi để bán đất nền tại huyện Đắk Song…

Lãnh đạo huyện Đắk Glong thông tin về thực trạng thiếu giáo viên tiểu học trên địa bàn

Tuy nhiên, việc biên tập nội dung, hình ảnh vẫn còn lỗi kỹ thuật, chất lượng hình ảnh chưa bảo đảm, thiếu tính định hướng tuyên truyền; còn tình trạng giật tít tin, bài mang tính câu like, định hướng dư luận theo cách nhìn tiêu cực. Các cơ quan báo chí cũng chưa quan tâm triển khai cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tham gia tích cực các giải báo chí của Trung ương và địa phương.

Trong tháng 11, cùng với tuyên truyền thường xuyên và theo chuyên đề, báo chí cần tập trung thông tin đậm nét các nội dung chỉ đạo, điều hành của địa phương trong việc triển khai phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2020, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020. Báo chí tiếp tục thông tin hoạt động triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Nông trao đổi một số vấn đề trong quá trình tác nghiệp

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đắk Glong thông tin về thực trạng thiếu giáo viên tiểu học trên địa bàn, các giải pháp đã và đang thực hiện để khắc phục. Lãnh đạo huyện Đắk Song thông tin làm rõ việc người dân tự ý san ủi mặt bằng, phân lô bán nền dọc quốc lộ 14 đoạn qua thôn 10, xã Nâm N’Jang (Đắk Song); quan điểm và biện pháp xử lý của huyện. Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV thông tin về tình hình, kết quả hoạt động, khai thác, sản xuất, kinh doanh năm 2019.

Lượt xem:  247 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
248,453
Trong ngày: 305
Trong tháng: 925
Trong năm: 129,650