Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2019
Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2019 (11/12/2019)
Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức vào chiều 9/12.

 

Trong tháng 12, báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, chiến sĩ nơi biên giới. Ảnh: Phan Tân

Theo đánh giá trong tháng 11, các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí đã định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Cụ thể, cùng với kịp thời tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong và ngoài tỉnh, báo chí tiếp tục thông tin về việc triển khai cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những định hướng, chỉ đạo trong việc chuẩn bị và xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp. Báo chỉ dành thời lượng thông tin về thực trạng cũng như những nỗ lực của tỉnh trong xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý bảo vệ rừng.

Tháng 11, các cơ quan, quản lý và cơ quan báo chí đã định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Ảnh: Phan Tân

Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, báo chí đã tập trung phản ánh nỗ lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, địa phương trong giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải ngân nguồn vốn đầu tư, an sinh xã hội… Diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, dịch tả lợn Châu Phi, vấn đề thu, chi đầu năm học…được báo chí cập nhật, phản ánh kịp thời. Báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục thông tin phản ánh đậm nét vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, báo chí Trung ương và ngoài tỉnh đưa tin về các vụ việc hình sự trên địa bàn tỉnh với mật độ dày, khai thác quá sâu các yếu tố bạo lực, với tiêu đề mang tính gợi sự tò mò cho người đọc. Các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã chưa thực hiện rà soát, tập trung thực hiện cập nhật dữ liệu trên trang thông tin điện tử bảo đảm theo yêu cầu về cung cấp các thông tin chủ yếu quy định tại Nghị định 43 của Chính phủ. Các cơ quan báo chí chưa quan tâm triển khai cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tham gia tích cực các giải báo chí của Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phan Tân

Trong tháng 12, ngoài tuyên truyền thường xuyên và theo chuyên đề, báo chí cần tập trung thông tin đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, giải pháp phát triển năm 2020 của tỉnh. Cùng với tiếp tục thông tin hoạt động triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, chiến sĩ nơi biên giới, nhất là các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân…

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-Tổng Biên tập Báo Đắk Nông thông tin một số hoạt động của Hội và những vấn đề báo chí quan tâm. Ảnh: Phan Tân

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12). Sở Y tế thông tin về kết quả hoạt động của ngành Y tế năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; kết quả công tác tổ chức bộ máy ngành Y tế tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)…

Theo báo Đắk Nông điện tử

Trong tháng 12, báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, chiến sĩ nơi biên giới. Ảnh: Phan Tân

Theo đánh giá trong tháng 11, các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí đã định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Cụ thể, cùng với kịp thời tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị trong và ngoài tỉnh, báo chí tiếp tục thông tin về việc triển khai cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là những định hướng, chỉ đạo trong việc chuẩn bị và xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp. Báo chỉ dành thời lượng thông tin về thực trạng cũng như những nỗ lực của tỉnh trong xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý bảo vệ rừng.

Tháng 11, các cơ quan, quản lý và cơ quan báo chí đã định hướng, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Ảnh: Phan Tân

Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, báo chí đã tập trung phản ánh nỗ lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, địa phương trong giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải ngân nguồn vốn đầu tư, an sinh xã hội… Diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, dịch tả lợn Châu Phi, vấn đề thu, chi đầu năm học…được báo chí cập nhật, phản ánh kịp thời. Báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục thông tin phản ánh đậm nét vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, báo chí Trung ương và ngoài tỉnh đưa tin về các vụ việc hình sự trên địa bàn tỉnh với mật độ dày, khai thác quá sâu các yếu tố bạo lực, với tiêu đề mang tính gợi sự tò mò cho người đọc. Các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã chưa thực hiện rà soát, tập trung thực hiện cập nhật dữ liệu trên trang thông tin điện tử bảo đảm theo yêu cầu về cung cấp các thông tin chủ yếu quy định tại Nghị định 43 của Chính phủ. Các cơ quan báo chí chưa quan tâm triển khai cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tham gia tích cực các giải báo chí của Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phan Tân

Trong tháng 12, ngoài tuyên truyền thường xuyên và theo chuyên đề, báo chí cần tập trung thông tin đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, giải pháp phát triển năm 2020 của tỉnh. Cùng với tiếp tục thông tin hoạt động triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, chiến sĩ nơi biên giới, nhất là các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân…

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-Tổng Biên tập Báo Đắk Nông thông tin một số hoạt động của Hội và những vấn đề báo chí quan tâm. Ảnh: Phan Tân

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12). Sở Y tế thông tin về kết quả hoạt động của ngành Y tế năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; kết quả công tác tổ chức bộ máy ngành Y tế tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)…

 

Lượt xem:  292 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
200,623
Trong ngày: 52
Trong tháng: 9,026
Trong năm: 81,820