Hướng dẫn tuyên truyền tuần 02, tháng 12/2019
Hướng dẫn tuyên truyền tuần 02, tháng 12/2019 (16/12/2019)
Ngày 09/12/2019 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1110/STTTT-TTBCXB gửi Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã.Hướng dẫn tuyên truyền tuần 02, tháng 12/2019

1.Tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (theo Kế hoạch số 574/KH-UBND, ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự năm 2019)

Nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, đồng bộ, thống nhất, nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng về những nội dung thông tin tuyên truyên, phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản liên quan giới thiệu Luật Thi hành án hình sự và các văn bản liên quan (thực hiện trong quý IV năm 2019 và các năm tiếp theo).

2. Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 06/12/1989 ‑ 06/12/2019 (theo Công văn số 7484 - CV/BTGTW, ngày 24/10/2019 của Ban tuyên giáo Trung ương)

Nhằm tập trung tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 06/12/1989 ‑ 06/12/2019 theo Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam biên soạn,

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng kỷ  niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước ôn lại, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ.

3. Tuyên truyền hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” (theo Công văn số 5718/UBND-KTTH, ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế đất nước, để cuộc vận động đạt kết quả tốt, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng nội dung Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. vận động các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động, có bài viết nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng đặt ra, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế và sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về Cuộc vận động và Thể lệ của Cuộc vận động được đăng tải trên website:doanhnhangopy.vn.

4. Tuyên truyền góp phần bình ổn thị trường và giá thịt lợn những tháng cuối năm (Theo Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 5682/UBND-KTN, ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh)

          Đánh giá tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 18/11/2019 cho biết, thời gian gần đây, giá thịt lợn tiếp tục tăng cao, tác động đến chỉ số CPI, kinh tế vĩ mô và đời sống người dân. Ngoài nguyên nhân thiếu hụt nguồn cung còn có hiện tượng đầu cơ, găm hàng và đẩy giá lên cao, gom hàng bán sang nước khác, nhất là Trung Quốc. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có những chỉ đạo cụ thể cho các Bộ, Ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp để bình ổn thị trường cũng như giá thịt lợn những tháng cuối năm.

          Về phía tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5682/UBND-KTN, ngày 25/11/2019 về việc thực hiện Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp để người dân không hoang mang trước việc tăng giá thịt lợn, không tự phát tái đàn tại các khu vực có mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chủ động chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm cung cấp thực phẩm an toàn thay thế thịt lợn.

5. Tuyên truyền thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2016 của Bna bí thư (theo Kế hoạch số 588/KH-UBND, ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh).

Nhằm kịp thời tuyên truyền Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng về nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và người dân về ý nghĩa, mục tiêu và sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, biểu dương kịp thời những thành tựu của giáo dục đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh trong những năm qua.

6. Tuyên truyền cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa danh chỉ nhân đạo” theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 19/5/2008 của Tỉnh ủy (theo Công văn số 5611/UBND-KGCX, ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh).

Nhằm tuyên truyền những kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 19/5/2008 của Tỉnh ủy Đắk Nông  về việc hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. đồng thời, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục triển khai Cuộc vận động giải đoạn tiếp theo đạt hiệu quả.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng nội dung Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 19/5/2008 của Tỉnh ủy đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo và về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, xây dựng các tin bài về các địa chỉ nhân đạo đăng trên các trang tin, đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và nhân dân tham gia trợ giúp các địa chỉ nhân đạo.

7. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân (theo Công văn số 5627/UBND-KTN, ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh).

Hiện nay, thời tiết đang ở giai đoạn chuyển mùa, cùng với việc tái đàn và vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm sẽ tăng mạnh vào các tháng trước và sau Tết Nguyên đán làm tăng nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan. Trong khi đó, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nuôi chưa được triển khai đầy đủ, chưa kiểm soát triệt để hoạt động giết mổ động vật, bệnh dịch tả lợn Châu Phi có những biễn biến phức tạp... nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên diện rông là rất cao làm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi và khả năng cung ứng thực phẩm trong thời gian tới.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh để nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bênh cho đàn vật nuôi.

8.Tuyên truyền cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ V và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ II, năm 2018 – 2019 (theo Thông báo số 1096/TB-VPUBND, ngày 02/12/2019 của VPUBND tỉnh)

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tổng kết trao giải và tôn vinh, khuyến khích các tác giả, tổ chức và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi lần thứ V, Hội thi lần thứ II và cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XV năm 2018 – 2019 và phát động Cuộc thi lần thứ VI năm 2019 – 2020, hội thi lần thứ III, năm 2020 – 2021.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng về lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ V, Hội thi lần thứ II, năm 2018 – 2019 và phát động Cuộc thi lần thứ VI năm 2019 – 2020, Hội thi lần thứ III, năm 2020 – 2021.

Về thời gian tổ chức: vào lúc 20 giờ 00, trong tháng 12/2019.

Về địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị tỉnh hội trường 1.200 chỗ.

Hình thức tổ chức: Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông.

9. Tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc (theo Công văn số 5864/UBND-KTN, ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh)

Nhằm tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc, gia cầm vụ đông xuân trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến, tình hình dịch bệnh và việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền Thông tin, trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn người chăn nuôi biết, thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng cũng như các dịch bệnh khác hiệu quả; tránh trường hợp để lây lan ra diện rộng, tiêu hủy không đúng cách, ảnh hưởng đến môi trường.

BTT

Lượt xem:  50 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
200,605
Trong ngày: 34
Trong tháng: 9,008
Trong năm: 81,802