Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính của các cơ quan Đảng, Nhà nước (06/10/2020)
Dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là dịch vụ bưu chính KT1) là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát các bưu gửi KT1 bao gồm: Thư, gói, kiện tài liệu trên mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Dịch vụ bưu chính KT1 bao gồm: Dịch vụ KT1, Dịch vụ KT1 theo độ khẩn: hỏa tốc, hẹn giờ, Dịch vụ KT1 theo độ mật: A, B, C.

 Theo Quy định tại Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg, ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã hội khác phải sử dụng dịch vụ Bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính trong thời gian tới, nhất là trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

Đối với cơ quan Đảng, Nhà nước: Thực hiện sử dụng Dịch vụ Bưu chính KT1 khi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg  ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản liên quan.

Chỉ định đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 ngoài giờ làm việc, thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, Tết và thông báo cho đơn vị cung cấp dịch vụ để bảo đảm phát bưu gửi KT1 theo đúng quy định.

 Về giá cước dịch vụ Bưu chính KT1 quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Đối với Bưu điện tỉnh Đăk Nông: Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mạng Bưu chính công cộng được quy định Điều 3, Luật Bưu chính năm 2010 và các văn bản liên quan quy định mạng Bưu chính phục cơ quan Đảng, Nhà nước về chất lượng dịch vụ, kết nối mạng, bảo đảm an ninh, an toàn, giá cước dịch vụ và lưu trữ tài liệu....

BBT

Lượt xem:  1,075 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
This text will be replaced
Liên kết web
..