Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền (Từ Tuần 01, tháng 4/2021) (05/04/2021)
Ngày tháng 4 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 306 /STTTT-TTBCXB gửi Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền (Từ Tuần 01, tháng 4/2021).

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan cấp trên, từ Tuần 1- Tháng 4,  năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền Chương trình phát triển nghề công tác xã hội (theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh)

Nhẳm tuyên truyền phát triển công tác xã hội tại các đơn vị, địa phương phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí công tác xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng yếu thế khác.

2. Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính (theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, tăng cường phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, hình ảnh, chuyên mục về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện điều tra để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định.

3. Tuyên truyền các hoạt động phối hợp tuyên truyền biển, đảo Việt Nam (theo Kế hoạch số 17-KH/BTGTU ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và cổ vũ hành động cách mạng; thắt chặt mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, chia sẻ, động viện của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đối với cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam; thu hút nguồn nhân lực cho lượng Hải quân, tạo phong trào thi đua yêu nước, ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các hoạt động đảm bảo thiết thực và có ý nghĩa giáo dục tốt; tránh hình thức, lãng phí và không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của các cơ qun, đơn vị, địa phương.

4. Tuyên truyền Giải Quần vợt Vô địch đồng đội Quốc gia năm 2021 (theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về Giải Quần vợt Vô địch đồng đội Quốc gia năm 2021 dự kiến tổ chức từ ngày 13/4 – 19/4/2021. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trước, trong và sau khi tổ chức Giải để người dân biết, tham gia cổ vũ. Tuyên truyền, giới thiệu quảng bá những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch của tỉnh.

5. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng (theo Công văn số 1413/UBND-KGVX ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh nâng cao sức khoẻ nhân dân; tổ chức chiến dịch rửa tay bằng xà phòng, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn chín uống chín; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống lây nhiễm bệnh Tay chân miệng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chổ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo chí, truyền hình.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh công tác truyền thông, thông tin về dịch bệnh Tay chân miệng, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân biết, chủ động phòng, chống, không hoang mang, lo lắng.

6. Tuyên truyền về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của nghi lễ, lễ hội gắn với hoạt động văn hóa ở cơ sơ (theo Công văn số 1254/UBND-KGVX ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của nghi lễ, lễ hội gắn với hoạt động văn hóa ở cơ sở. Bảo tồn văn hóa phải được xây dựng ngay từ trong gia đình và trong cộng đồng dân cư nhằm khôi phục, giữ gìn cái hay, cái đẹp có tính riêng biệt, độc đáo của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, làm cho mỗi cá nhân đều cảm nhận được, tự hào và có ý thức giữ gìn, bảo vệ các nghi lễ, lễ hội của dân tộc mình. Qua đó tạo không gian, môi trường văn hóa đáp ứng nhu cầu giao lưu, sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm, thực hiện tốt công tác xã hội hóa để tổ chức các nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc đảm bảo lành mạnh, đúng quy định, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

7. Tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng, nghiêm túc Nghị định số 136/2020/NĐ-CP nhằm giúp các cấp, các ngành; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm vững nội dung của định số 136/2020/NĐ-CP để thực hiện.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

BTT

 

Lượt xem:  64 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
This text will be replaced
Liên kết web
..