Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
9
6
0
4
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Liên kết web

Phó ​Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông:

Mai Vinh Quang Giám đốc Sở TTTT.jpg 

Họ và Tên: Trần Văn Nam

Sinh ngày: 04 - 5 - 1976

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Email: namtv.stttt@daknong.gov.vn


Chỉ đạo điều hành hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông


Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông huyện Tuy Đức.Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

 
 

Họ và Tên: Châu Ngọc Ba

Sinh ngày: 10 - 10 - 1959

Quê quán: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại cơ quan: 0261.505.505

Email: bacn.stttt@daknong.gov.vn

Giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành, triển khai các lĩnh vực công tác: Báo chí, Phát thanh Truyền hình, xuất bản - in - phát hành, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, quảng cáo trên báo chí và trên xuất bản phẩm, thông tin tuyên truyền, bản quyền tác giả, tác phẩm. Thực hiện chức trách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở; một số công việc, nhiệm vụ khác khi được giám đốc ủy quyền.

Được ủy quyền chủ tài khoản, kinh phí hoạt động của cơ quan và các nguồn kinh phí được phân cấp hoặc ủy quyền.

Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông các huyện Đắk Song, Cư Jut; các Doanh nghiệp in, các bản tin, Hội nhà báo, hoạt động của Đài phát thanh, Truyền hình, truyền thanh; các cơ quan báo chí in, các văn phòng đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo tỉnh trong chỉ đạo, thực hiện các hoạt động thông tin báo chí.

Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử; Đặc san Thông tin và Truyền thông của Sở;

Thực hiện chức trách đội trưởng đội liên ngành về phòng chống in lậu.

Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa của Sở.

Theo dõi, chỉ đạo. điều hành hoạt động của phòng Báo chí Xuất bản.Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

anh loc.JPG 
 

Họ và Tên: Phạm Đức Lộc

Sinh ngày: 15 - 5 - 1977

Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh

Email: locpd.stttt@daknong.gov.vn

Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành, triển khai các lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn thông tin mạng, Ứng dụng công nghệ thông tin; điện tử; Hạ tầng thông tin và Truyền thông và một số công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc ủy quyền.

Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông các huyện Đắk Glong, Krông Nô.

Giữ mối liên hệ của Sở với các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Trưởng ban chỉ đạo thực hiện ISO-9001:2008 ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

Theo dõi chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.


Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

anh vinh.JPG 
 

Họ và tên: Đoàn Ngọc Vinh

Ngày sinh: 16 - 01 - 1979

Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định

Email: vinhdn.stttt@daknong.gov.vn

Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về các lĩnh vực Bưu chính chuyển phát; Viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trong lĩnh vực thông tin truyền thông; Kế hoạch Tài chính; quy hoạch và một số công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc ủy quyền.

Theo dõi hoạt động chuyên ngành Thông tin và Truyền thông huyện Đăk Mil, các Doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông; các doanh nghiệp truyền hình trả tiền.

Giữ mối quan hệ của Sở với các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Chính trị viên BCH Quân sự cơ quan.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Bưu chính Viễn Thông.

VĂN BẢN MỚI
 
 
  • Ngành TTTT 10 năm xây dựng và trưởng thành
  • tài liệu : Chương trình phát thanh tuyên truyền về kết quả đạt được và những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở