Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
3
3
0
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết Website
Biểu mẫu thay đổi thông tin chữ ký số, chứng thư số (03/11)
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn biểu mẫu thay đổi thông tin chữ ký số, chứng thư sô do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.
Hướng dẫn thay đổi thông tin trên chữ ký số, chứng thư số (26/07)
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cách thay đổi thông tin chữ ký số, chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các cá nhân, tổ chức thuộc các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Mẫu Quyết định thay đổi người quản lý chứng thư số (15/12)
Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp biểu mẫu Quyết định thay đổi người quản lý chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp
Biểu mẫu biên bản quản lý chứng thư số, chữ ký số (15/12)
Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp biểu mẫu biên bản quản lý chứng thư số, chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.
Mẫu đề nghị thu hồi chứng thư số, chữ ký số (15/12)
Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp biểu mẫu đề nghị thu hồi chứng thư số, chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
  • Ngành TTTT 10 năm xây dựng và trưởng thành
  • tài liệu : Chương trình phát thanh tuyên truyền về kết quả đạt được và những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở