Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
9
5
9
2
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Liên kết Website
Phổ biến Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT (14/11)
Phổ biến Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT
Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến về dự thảo "quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Đăk Nông " (12/11)
Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến về dự thảo "quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Đăk Nông "
rà soát thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số, chữ ký số đối với cơ quan, đơn vị, địa phương được sát nhập, giải thể thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (12/11)
Rrà soát thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số, chữ ký số đối với cơ quan, đơn vị, địa phương được sát nhập, giải thể thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đăk nông năm 2018 (12/11)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đăk nông năm 2018
Thông báo về kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin mạng (10/11)
Thông báo về kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin mạng

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
  • Ngành TTTT 10 năm xây dựng và trưởng thành
  • tài liệu : Chương trình phát thanh tuyên truyền về kết quả đạt được và những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở