Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
0
0
7
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
8
Liên kết Website
Lịch tiếp công dânThứ 4, Ngày 31/08/2016, 08:35

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 36/TB-STTTT ngày 30/8/2016 về lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

 

 

 Chủ trì tiếp công dân

 

 Ngày tiếp công dân

Lãnh đạo Sở -

Tiếp định kỳ

 

Giám đốc Sở

Vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo và tiếp đột xuất

Thanh tra Sở -

Tiếp thường xuyên

 

Thanh tra Sở

 

Vào các ngày làm việc thứ 2 hàng tuần

 

Địa điểm tiếp công dân: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

Nội dung: Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh; trả lời cho công dân theo quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông thông báo để các tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.

 Số lượt người xem: 189Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
  • Ngành TTTT 10 năm xây dựng và trưởng thành
  • tài liệu : Chương trình phát thanh tuyên truyền về kết quả đạt được và những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở