Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông
Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông (13/05/2019)
Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông

              

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Sở Thông tin và Truyền thông phân công nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo tiếp công dân định kỳ và cán bộ trực tiếp tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo cụ thể như sau:

I. Lãnh đạo tiếp dân định kỳ:

Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ 01 lần/tháng. Trường hợp đột xuất nếu bận công tác sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc thay thế.

1. Thời gian: 01 lần/01 tháng, trong giờ hành chính (vào ngày 15 hàng tháng).  Trường hợp nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Đường 23/3, phường nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

II. Cán bộ phụ trách tiếp công dân và xử lý đơn thư:

Chánh Thanh tra Sở là cán bộ phụ trách tiếp công dân và xử lý đơn thư mỗi tuần 01 ngày (vào ngày thứ hai) và các công việc cụ thể như sau:

- Trực tiếp làm công tác tiếp công dân và các tổ chức đến Sở để khiếu nại, tố cáo khiếu nại, tố  cáo.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo triển khai xác minh hoặc tiến hành thanh kiểm tra nếu thấy cần thiết.

- Soạn dự thảo báo cáo theo yêu cầu của cấp trên do Sở ban hành;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chương trình, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Theo dõi đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở giải quyết khiếu tố, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của đơn vị;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xử lý sau kết luận, đối với những đơn vị thực hiện kết luận chưa đúng theo yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai cho người dân được biết./.

Tải Thông báo tại đây!

BTT

Lượt xem:  168 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
112,115
Trong ngày: 157
Trong tháng: 2,617
Trong năm: 62,184