Văn bản QPPL
Văn bản QPPL
Quy chế Quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/01/2020

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT ngày 22/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 18/12/2019

Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT ngày 22/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện -Văn hóa xã.

Quyết định Về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 14/06/2019

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông Về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

Quyết định Ban hành Quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/06/2019

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,622
Trong ngày: 04
Trong tháng: 9,819
Trong năm: 9,819