Thông báo
Thông báo
cảnh báo về nguy cơ khai thác và phát tán mã độc 11/06/2019

cảnh báo về nguy cơ khai thác và phát tán mã độc

hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 06/05/2019

hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Đắk Nông năm 2019 11/04/2019

Chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Đắk Nông năm 2019

Quyết định về việc điều động cán bộ, công chức viên chức 11/04/2019

Quyết định về việc điều động cán bộ, công chức viên chức

Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoan 2015-2020 11/04/2019

Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoan 2015-2020

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 29/03/2019

Ngày 10 tháng 4 năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 172/STTTT-CNTT gửi các Sở, Ban, ngành, các huyện Thị xã góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 29/03/2019

Ngày 15 tháng 02 năm 2017 sở thông tin và truyền thông có Công văn số 49/STTTT-CNTT gửi Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa. góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực truyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 29/03/2019

Ngày 26/4/2017 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn Số 214/STTTT-CNTT gửi Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực truyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 13/5/2017 Trung Tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam có Công văn số 144/VNCERT-DPƯC gửi các cơ quan về việc Theo dõi ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry 29/03/2019

Ngày 13/5/2017 Trung Tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam có Công văn số 144/VNCERT-DPƯC gửi các cơ quan về việc Theo dõi ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
51,439
Trong ngày: 58
Trong tháng: 1,508
Trong năm: 1,508