Tình hình Tiếp công dân và Giải quyết đơn thư
Tình hình Tiếp công dân và Giải quyết đơn thư
Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 18/04/2020

Báo cáo 51/BC-STTTT ngày 13/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư 11/02/2020

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2020

Xác minh đơn thư 21/11/2019

Tiến hành xác minh nội dung đơn thư kiến nghị theo Quyết định số 123/QĐ-STTTT ngày 11/11/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, xác minh nội dung đơn kiến nghị của bà Lê Thị Bình.

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2019./. 19/11/2019

Báo cáo số 170/BC-STTTT ngày 11/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2019./.

Xác minh đơn 03/10/2019

Xác minh làm rõ nội dung đơn thư của ông Huỳnh Văn Kỷ khiếu nại bà Nguyễn Thị Thu Huyền có nick facebook cá nhân là “Memory htth” đã đăng tin không đúng sự thật.

Giải quyết tiếp công dân 19/09/2019

Tiếp nhận Công văn số 378/CV-BTCD ngày 12/9/2019 của ban tiếp Công dân về việc đôn đốc giải quyết đơn của Công dân.

Tiêp nhận đơn thư 08/07/2019

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo (của Bà Dương Thị Loan)

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới 14/06/2019

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2019 14/06/2019

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2019

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
200,216
Trong ngày: 685
Trong tháng: 8,619
Trong năm: 81,413