Danh mục TTHC thực hiện qua bưu chính công ích
Điểm triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích 05/08/2020

Điểm triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin 11/09/2019

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 11/09/2019

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 11/09/2019

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Đăng ký hoạt động cơ sở in 11/09/2019

Đăng ký hoạt động cơ sở in

This text will be replaced
Liên kết web
..