Danh mục TTHC thực hiện qua bưu chính công ích
Danh mục TTHC thực hiện qua bưu chính công ích
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin 11/09/2019

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 11/09/2019

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 11/09/2019

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Đăng ký hoạt động cơ sở in 11/09/2019

Đăng ký hoạt động cơ sở in

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
73,460
Trong ngày: 443
Trong tháng: 6,663
Trong năm: 23,529