Tuyên truyền phổ biến Pháp luật
Tuyên truyền phổ biến Pháp luật
Kế hoạch triển khai thông tin, tuyên truyền phổ biến luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 16/12/2019

kế hoạch số 80/KH-STTTT ngày 12/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thông tin, tuyên truyền phổ biến luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông 19/11/2019

Ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã kí ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. Chỉ thị nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp, giảm bớt công trình hạ tầng kĩ thuật ngầm, đảm bảo an toàn môi trường và an toàn của người dân.

Luật phòng chống tham nhũng 18/09/2019

Luật số 36/2018/QH14 Luật phòng chống tham nhũng

Luật số 44/2019/QH14 của Quốc hội : Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 09/09/2019

Luật số 44/2019/QH14 của Quốc hội : Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Luật số 42/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ 09/09/2019

Luật số 42/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Giáo dục 09/09/2019

Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Giáo dục

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019 09/09/2019

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019

Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Kiến trúc 09/09/2019

Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Kiến trúc

Luật đầu tư công 09/09/2019

Luật số 39/2019/QH14 của Quốc hội : Luật đầu tư công

Luật Quản lý thuế 09/09/2019

Luật số 38/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Quản lý thuế

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
127,226
Trong ngày: 706
Trong tháng: 8,423
Trong năm: 8,423