Tuyên truyền phổ biến Pháp luật
Tuyên truyền phổ biến Pháp luật
Tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông 19/11/2019

Ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã kí ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. Chỉ thị nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp, giảm bớt công trình hạ tầng kĩ thuật ngầm, đảm bảo an toàn môi trường và an toàn của người dân.

Luật phòng chống tham nhũng 18/09/2019

Luật số 36/2018/QH14 Luật phòng chống tham nhũng

Luật số 44/2019/QH14 của Quốc hội : Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 09/09/2019

Luật số 44/2019/QH14 của Quốc hội : Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Luật số 42/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ 09/09/2019

Luật số 42/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Giáo dục 09/09/2019

Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Giáo dục

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019 09/09/2019

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019

Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Kiến trúc 09/09/2019

Luật số 40/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Kiến trúc

Luật đầu tư công 09/09/2019

Luật số 39/2019/QH14 của Quốc hội : Luật đầu tư công

Luật Quản lý thuế 09/09/2019

Luật số 38/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Quản lý thuế

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
104,871
Trong ngày: 149
Trong tháng: 13,560
Trong năm: 54,940