Góp ý dự thảo văn bản
đề nghị góp ý kiến dự thảo KH triển khai thực hiện Dự án "truyền thông giảm nghèo về thông tin" năm 2020 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 17/04/2020

Công văn số 1138/STTTT-TTBCXB ngày 12/19/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị góp ý kiến dự thảo KH triển khai thực hiện Dự án "truyền thông giảm nghèo về thông tin" năm 2020 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Đề nghị góp ý thay thế Quyết định số 92/QĐ-UBND, ngày 09/01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông 17/04/2020

Công văn số 1032/STTTT-BCVT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Đề nghị góp ý thay thế Quyết định số 92/QĐ-UBND, ngày 09/01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông

This text will be replaced
Liên kết web
..