Văn bản QPPL
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 24/08/2020

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính 28/05/2020

Chỉ thị 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 07/05/2020

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 28/04/2020

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư ban hành định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 15/04/2020

Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Quy chế Quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/01/2020

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT ngày 22/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 18/12/2019

Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT ngày 22/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện -Văn hóa xã.

Quyết định Về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 14/06/2019

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông Về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

Quyết định Ban hành Quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/06/2019

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

This text will be replaced
Liên kết web
..