Văn bản CĐĐH
Văn bản CĐĐH
Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Thông qua kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội năm 2020 23/12/2019

Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Thông qua kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội năm 2020

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
127,210
Trong ngày: 690
Trong tháng: 8,407
Trong năm: 8,407