Quy hoạch - Kế hoạch
hê duyệt quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2025 13/04/2020

Quyết định 1294/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2025

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/04/2020

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019 13/04/2020

Kế hoạch số 627/KH-UBND ngày 28/11/2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019

Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 13/04/2020

Quyết định 952/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Kế hoạch Nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CIT Index) trên địa bàn tỉnh năm 2018 - 2020 13/04/2020

Kế hoạch Số 431/KH-UBND ngày 17/8/2018 Nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CIT Index) trên địa bàn tỉnh năm 2018 - 2020

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị quản lý kinh tế chuyên ngành TT&TT 15/08/2019

Với mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra năm 2019, hướng tới năm 2020, sáng ngày 14/8, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị công tác quản lý kinh tế chuyên ngành TT&TT. Tham dự có Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng dự có Thứ trưởng Phan Tâm, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các Sở TT&TT.

This text will be replaced
Liên kết web
..