Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 03/07/2019

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 03/07/2019

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 03/07/2019

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính 03/07/2019

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Cấp Giấy phép bưu chính 03/07/2019

Cấp Giấy phép bưu chính

This text will be replaced
Liên kết web
Thống kê truy cập
53,349
Trong ngày: 88
Trong tháng: 1,355
Trong năm: 3,418