Dự án hạng mục đầu tư
Thành lập Hội đồng thẩm định lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT giai đoạn 2021-2030 03/06/2020

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được thành lập. Hội đồng có Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm.

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan 18/05/2020

Sáng ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tài chính, kế hoạch các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

This text will be replaced
Liên kết web
..