Thông tin, tuyên truyền về một số giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai  Đề án 06/CP

Thông tin, tuyên truyền về một số giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 06/CP

17/11/2023
Thực hiện Công văn số 1823/CAT-PC06 ngày 12/9/2023 của Công an tỉnh Đắk Nông về việc triển khai giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 06/CP, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh thực hiện một số nội dung sau:- Trên cơ sở nghiên cứu nội ...
Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng tài khoản VNeID

Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng tài khoản VNeID

17/11/2023
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-TCTĐA06 ngày 17/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 1503/UBND-NC ...
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tăng cường sử dụng dich vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tăng cường sử dụng dich vụ công trực tuyến

17/11/2023
Nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi giải quyết thủ tục hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:1. Tăng cường nội dung tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi giải quyết thủ tục hành ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 585
Hôm nay : 778
Năm 2023 : 473.072
Tổng số : 2.599.512
Liên kết website