Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
9
5
9
5
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
3
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

- Phó Giám đốc phụ trách:

 

                                hinh anh Nam.png

                                         Trần Văn Nam
                          
 
- Các Phó giám đốc:
                                  anh loc.JPG
               
        Ông: Châu Ngọc Ba                         Ông: Phạm Đức Lộc
                                        anh vinh.JPG                               
                                       Ôn
g: Đoàn Ngọc Vinh                            


II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
2.1. Văn phòng Sở

Stt
Họ và Tên
Chức vụ
1
Tô Vĩnh Tường
Chánh văn phòng
2
Hoàng Thị Luyến
Phó Chánh văn phòng
3
Chu Thế Cường
Chuyên viên
​4 Phan Thanh Long​ ​Chuyên viên
​5 Đỗ Thị Hậu​ ​Chuyên viên
6
Lý Thương
Kế toán
7
Nguyễn Thị Tố Lan
Văn Thư

8
Hoàng Ngọc Thanh
Lái xe
9
Đặng Kim Trung

Lái xe
10
Nguyễn Thị Luyến
Tạp vụ
​11 Nguyễn Trọng Lợi
Bảo vệ

 Chức năng nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp ban Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức, quản lý, hành chính, kế toán, tài chính, tổng hợp.

2. 2. Thanh tra Sở
Stt
Họ và Tên
Chức vụ
1
Quách Công Ban
Chánh Thanh tra
2
Nguyễn Thị Hoa
Phó Chánh thanh tra
3
Trần Văn Đại
Chuyên viên
4 ​Đinh Ngọc Thành
Chuyên viên​
  Chức năng nhiệm vụ:
Thanh tra Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện  chức năng Quản lý nhà nước về thanh tra; thanh tra hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Sở; thanh tra chuyên ngành về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
Thanh tra Sở có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Stt
Họ và Tên
Chức vụ
1
Nguyễn Xuân Hội
Trưởng phòng
2
Phan Xuân Dũng
Chuyên viên
3
Võ Thị Hồng Thuận
Chuyên viên
​4 Nguyễn Minh Đức​ ​Chuyên viên


Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch, kế hoạch tài chính, xây dựng chương trình, dự án đầu tư, tổ chức thẩm định các dự án, lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh.

2.4. Phòng Công nghệ thông tin
Stt
Họ và Tên
Chức vụ
1
Ngô Văn Đức
Trưởng phòng
2
Nguyễn Quốc Bảo
Chuyên viên
3
Hoàng Thị Liên
Chuyên viên
​4 Nguyễn Trung Quý​ Chuyên viên
  Chức năng nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin (bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm và dịch vụ, công nghiệp nội dung), quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
 
2.5. Phòng Báo chí - Xuất bản
Stt
Họ và Tên
Chức vụ
1
Nguyễn Phượng
Trưởng phòng
2
Nông Thị Như Trang
Phó phòng​
​3 ​Lường Thị Tuyết Lê
​Chuyên viên
4 ​Nguyễn Thị Hoa
Chuyên viên​
​5 ​Tô Tấn Nhàn
Chuyên viên​
 Chức năng nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí in; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử, xuất bản, in, phát hành, thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
 
2.6. Phòng Bưu chính - Viễn thông
Stt
Họ và Tên
Chức vụ
1
Nguyễn Đăng Huy
Trưởng phòng
2
Lê Thị Lý
Chuyên viên
3
Nguyễn Việt Cường Chuyên viên
​4 ​Đinh Thị Thanh Hương
Chuyên viên​
​5 Phạm Hữu Tình​ Chuyên vien​
  Chức năng nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Bưu chính và Chuyển phát; Viễn thông và Internet; công nghiệp điện tử; truyền dẫn - phát sóng; tần số vô tuyến điện; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh.


III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Stt
Họ và Tên
Chức vụ
1
Đoàn Ngọc Lộc
Giám đốc TT
2
Nguyễn Thế Vinh
Phó Giám đốc TT
Phòng Tổ chức – Hành chính
1

Nguyễn Thúy Lê
Phụ trách phòng
2
​Phan Thị Thu
Kế toán

Phòng Kỹ thuật – Công nghệ
1
Nguyễn Mạnh Hà
Phụ trách phòng
3
Lê Tấn Quy
Chuyên viên
3

Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông có chức năng giúp sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của tỉnh, bao gồm: Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và hệ thống cơ sở hạ tầng mạng phục vụ quản lý điều hành của UBND tỉnh; tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng quản lý, duy trì phát triển mạng máy tính của tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

VĂN BẢN MỚI
 
 
  • Ngành TTTT 10 năm xây dựng và trưởng thành
  • tài liệu : Chương trình phát thanh tuyên truyền về kết quả đạt được và những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở