Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
9
6
0
4
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website
Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2025 (09/07)
Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2025
Kế hoạch công tác trong tâm tháng 6/2017 (27/06)
Ngày 20/6/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 19/KH-STTTT về Kế hoạch công tác trong tâm tháng 6/2017.
Kế hoạch Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Lãnh đạo (CIO) và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2017 (24/05)
Ngày 17/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 16/KH-STTTT về việc Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Lãnh đạo (CIO) và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Kế hoạch công tác trọng tâm tháng 5/2017 (24/05)
Ngày 17/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 15/KH-STTTT về Kế hoạch công tác trọng tâm tháng 5/2017.
Kế hoạch công tác Đội liên ngành phòng, chống in lậu năm 2017 (18/05)
Ngày 12/05/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 14/KH-STTTT về công tác Đội liên ngành phòng, chống in lậu năm 2017.

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  http://stttt.daknong.gov.vnCổng thông tin Sở thông tin và truyền thông Đăk Nônghttp://stttt.daknong.gov.vn/gioithieuGiới thiệuhttp://stttt.daknong.gov.vn/gioithieu/phattriennganhThông tin phát triển ngành/gioithieu/phattriennganh/Lists/Posts/AllPosts.aspxPosts
   
   
  • Ngành TTTT 10 năm xây dựng và trưởng thành
  • tài liệu : Chương trình phát thanh tuyên truyền về kết quả đạt được và những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở