Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
3
3
1
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Nhóm Văn bản:  
Tổng số: 323  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Xem word online
Quyết định phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
tải rar về
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Xem word online
Thông tư quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình
Xem word online
QUY ĐỊNH MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP TƯƠNG TỰ TẠI ĐẦU CUỐI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Xem word online
Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
Xem word online
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
Xem word online
THÔNG TƯ Số: 15/2010/TT-BTTTT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC PHÁT SÓNG QUẢNG BÁ TRỰC TIẾP CÁC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN VỆ TINH.
tải pdf về
Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.
tải pdf về
Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xem word online
Thông tư Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
Xem word online
Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
tải pdf về
Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
tải pdf về
Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Xem word online
Thông tư Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Xem word online
Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
Xem word online
Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
Xem word online
Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Xem word online
Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Ngành TTTT 10 năm xây dựng và trưởng thành
  • tài liệu : Chương trình phát thanh tuyên truyền về kết quả đạt được và những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở