Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
3
3
2
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 43  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Xem word online
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Cấp Giấy phép bưu chính Bưu chính
Xem word online
Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
Xem word online
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện Tần số vô tuyến điện
Xem word online
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
Xem word online
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
Xem word online
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
Xem word online
Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Ngành TTTT 10 năm xây dựng và trưởng thành
  • tài liệu : Chương trình phát thanh tuyên truyền về kết quả đạt được và những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở