A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Nông: Ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND – Xây dựng hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chí mới về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh.

Đắk Nông: Ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND – Xây dựng hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chí mới về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh.

Đắk Nông: Ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND – Xây dựng hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chí mới về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND về việc phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số, nền tảng số có tính chất hạ tầng) băng rộng, siêu rộng, phổ cập, xanh, an toàn, bền vững, mở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng số được phát triển nhanh, phát triển trước phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Nâng cao chất lượng mạng 4G, từng bước triển khai mạng 5G. Phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thúc đẩy chuyển dịch từ dịch vụ viễn thông cơ bản sang dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh nêu ra 05 mục tiêu chính gồm: (01) mạng viễn thông băng rộng di động; (02) mạng viễn thông băng rộng cố định; (03) hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây; (04) hạ tầng công nghệ số; (05) nền tảng số có tính chất hạ tầng.

 

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, thực hiện Kế hoạch, áp dụng công cụ giám sát, đo lường kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung để đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp định hướng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và tăng cường dùng chung hạ tầng viễn thông, hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác, ngầm hóa mạng cáp thông tin.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Phòng BCVT


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 893
Năm 2024 : 25.049
Tổng số : 2.628.437
Liên kết website