A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú

Ngày 7/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười vừa ký và cho ban hành Công văn không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, thực hiện Luật Cư trú năm 2020; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 378/UBND-NC ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc thực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công văn số 1198/UBND-NC ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc đốn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, trong đó yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối không được yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Thống kê theo dõi việc yêu cầu công dân xác nhân tình trạng cư trú

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, vẫn còn yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận tình trạng cư trú. Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn  thực hiện nghiêm túc chỉ đạo sau:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kết hợp các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hồng Hoa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 416
Hôm nay : 789
Năm 2023 : 473.083
Tổng số : 2.599.523
Liên kết website