A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 13/7/2023, Uy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành công văn số 3950/UBND-KGVX với nhiều nội dung chỉ đạo đáng lưu ý.

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, thời gian qua vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện đúng quy định về cung cấp thông tin cho báo chí. Thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí không đúng thẩm quyền; nội dung phát ngôn, thông tin cung cấp thiếu chính xác; thiếu chủ động, chưa linh hoạt trong việc vận dụng các hình thức cung cấp thông tin cho báo chí để triển khai công tác truyền thông chính sách; chưa thực hiện nghiêm việc công bố công khai và thông báo thông tin cho cơ quan quản lý Nhà nước khi có thay đổi người phát ngôn; chưa nghiêm túc tham gia các hội nghị tập huấn về phát ngôn hoặc cử người tham gia không đúng thành phần; thực hiện chưa đúng trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các quan hành chính nhà nước… Những hạn chế trên làm ảnh hưởng đến hoạt động báo chí đúng pháp luật, để xảy ra tình trạng báo chí thiếu thông tin, dẫn đến phản ánh một số vụ việc không đúng sự thật, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.

Cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ là một trong những hình thức các cơ quan, đơn vị có thể phối hợp để thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí

 

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin thông tin báo chí và xử lý, phản hồi thông tin báo chí. Trong đó, lưu ý một số nội dung:

1. Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

2. Chấn chỉnh tình trạng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí. Thực hiện nghiêm việc cử “Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” và việc ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP. Trường hợp không bố trí được việc phát ngôn trực tiếp cung cấp thông tin cho báo chí thì lựa chọn các hình thức cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, phù hợp, đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

3. Thường xuyên cập nhật và công bố thông tin người phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương trên Trang thông tin điện tử để công khai rộng rãi cho người dân, các cơ quan báo chí, truyền thông được biết. Đồng thời, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp danh sách, công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.

4. Nghiêm túc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hằng năm bảo đảm đúng đối tượng (người thực hiện phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương).

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Khi tiếp nhận được thông tin phản ánh từ báo chí trường hợp vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí thì xử lý nghiêm theo quy định.

- Thực hiện tổng hợp, cập nhật Danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Duy trì việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hằng năm. Nâng cao chất lượng, nội dung, đổi mới hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

6. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn triển khai các nội dung chỉ đạo về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Công văn này và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

- Công khai, cập nhật thông tin về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ngọc Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 808
Năm 2024 : 6.152
Tổng số : 2.609.540
Liên kết website