A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần 21 năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kịp thời đấu tranh, bác bỏ các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tác, nhất là trên môi trường internet, mạng xã hội. Tập trung tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm” và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

2. Tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của người Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Nội dung tuyên truyền, vận động trọng tâm: (1) nâng cao nhận thức của xã hội về khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; (2) vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; (3) việc thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

3. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hiệu quả của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong thực hiện quy định về xuất, nhập cảnh, xuất khẩu lao động và phòng, chống mua bán người. Đồng thời gắn với việc tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động “việc nhẹ, lương cao” xảy ra nhiều trong thời gian gần đây.

4. Tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”. Nội dung trọng tâm: Tuyên truyền về chính sách pháp luật liên quan tới người cao tuổi, về “Già hóa dân số”, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, các chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

5. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 theo thông điệp “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin+thuốc+điều trị+công nghệ+ý thức người dân” và tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID – 19. Tiếp tục tuyên truyền về tác dụng, lợi ích của vắc xin trong phòng dịch COVID-19; khuyến khích, vận động người dân tích cực tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao; cảnh báo về các nguy cơ do biến chủng mới của dịch COVID – 19 và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm COVID – 19.

6. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” với thông điệp “Tham gia giao thông Xanh – Sạch – An toàn” – Đường phố dành cho cuộc sống. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung và nhận thức về lợi ích của việc lựa chọn và hình thành thói quen sử dụng các phương tiện giao thông an toàn thân thiện với môi trường. Nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của hành động tham gia giao thông an toàn và thân thiện môi trường, cảnh báo các hậu quả của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông do sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; hậu quả nghiêm trong của tai nạn giao thông, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Khuyến khích người dân thay đổi từ đi lại bằng phương tiện cơ giới cá nhân sang phương tiện vận tải công cộng nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Vận động người lái xe cơ giới tuân thủ quy định về tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe đạp khi đi qua khu vực đô thị và khu đông dân cư.

7. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Tập trung phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là trên các tuyến đường huyện, đường xã, đường nội đô, đường giao thông nông thôn; quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

8. Tuyên truyền việc triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nêu bật mục đích ý nghĩa của việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh để xây dựng và quản lý thông tin lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác nhằm phục vụ thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm, để thực hiện các chính sách về việc làm cho người lao động, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược về lao động, việc làm, giới thiệu cung ứng lao động cho thị trường lao động, làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương.

9. Tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng được triển khai đa dạng và phong phú, góp phần đưa hình ảnh Đắk Nông đến với du khách trong nước và quốc tế. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về tiềm năng, thế mạnh, các giá trị di sản, sự phát triển bền vững trong vùng Công viên địa chất. Chú trọng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị của di sản cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

10. Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tuyên truyền, vận động trẻ em tích cực tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

11. Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, giảm tác hại của sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

12. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về nguy cơ các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm từ động vật trái phép. Tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt cư dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay các hoạt động buôn bán, nhập lậu động vật, sản phẩm từ động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm từ gia cầm qua biên giới, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan.

13. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) găn với việc truyền thông về hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2023 ở các địa phương đơn vị; Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023) gắn với hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

14. Hỗ trợ tuyên truyền sự kiện “Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023. Thông tin, tuyên truyền về các nội dung, các hoạt động diễn ra trong sự kiện, giới thiệu về sự kiện để đông đảo Nhân dân và du khách biết, đến tham quan, trải nghiệm.

TTBCXB


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 697
Năm 2024 : 18.351
Tổng số : 2.621.739
Liên kết website