A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Trong những năm vừa qua, công tác báo cáo thống kê của các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian. Nhưng bên cạnh đó có một số đơn vị thường làm báo cáo chậm, nhắc nhở nhiều lần.

Để làm tốt công tác thống kê, báo cáo số liệu về nghiệp vụ bưu chính, đảm bảo công tác số hóa dữ liệu phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Ngày 08/7/2022,  Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện một số công việc như sau:

1. Biểu mẫu báo cáo:

1.1 Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu chính (Biểu mẫu 02/BC-DN)

1.2 Báo cáo kết quả cung ứng các dịch vụ trên mạng bưu chính công cộng (Biểu mẫu số 03/BC-CI)

2. Đối tượng báo cáo:

- Các Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh;

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Doanh nghiệp được nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;

3. Kỳ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo

3.1 Kỳ báo cáo:

- Báo cáo 6 tháng : Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 của năm báo cáo;

- Báo cáo năm: Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính.

3.2 Thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15/7 của năm báo cáo;

- Báo cáo năm: Trước ngày 15/01 của năm báo cáo.

4. Hình thức báo cáo và phương thức báo cáo :

4.1 Hình thức báo cáo:

Các báo cáo được thực hiện bằng hình thức số hóa (báo cáo dưới dạng tệp dữ liệu điện tử), có xác thực bằng chữ ký điện tử của người đại diện đơn vị lập báo cáo.

4.2 Phương thức báo cáo:

- Gửi qua hộp thư điện tử (mail: bcvt.stttt@daknong.gov.vn)

- Gửi trực tiếp tại bộ phận văn thư hoặc đường bưu chính.

5.Trách nhiệm của đơn vị báo cáo:

- Báo cáo đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan: các số liệu báo cáo không được tính trùng hoặc bỏ sót và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo theo quy định.

- Gửi báo cáo đúng thời hạn, đúng hình thức và phương thức báo cáo.

- Lưu trữ sổ sách, tài liệu, chứng từ báo cáo nghiệp vụ bưu chính theo các quy định do doanh nghiệp ban hành phù hợp với quy định của pháp luật về lưu trữ.

6. Cung cấp thông tin đầu mối báo cáo:

 Đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin đầu mối báo cáo gồm các thông tin sau (Họ và tên, đơn vị, chức vụ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ mail) về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/7/2022 để Sở tiện liên hệ, trao đổi.

H.M


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 892
Năm 2024 : 25.048
Tổng số : 2.628.436
Liên kết website