• :
  • :
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tệp đính kèm
23/2022/TT-BTTTT 13/12/2022 01/02/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu icon-file Tải về
20/2022/TT-BTTTT 14/12/2022 01/07/2023 Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất” icon-file Tải về
21/2022/TT-BTTTT 14/12/2022 01/07/2023 Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” icon-file Tải về
22/2022/TT-BTTTT 14/12/2022 01/07/2023 Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” icon-file Tải về
19/2022/TT-BTTTT 14/12/2022 01/07/2023 Thông tư Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” icon-file Tải về
18/2022/TT-BTTTT 14/12/2022 01/07/2023 Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 Mhz” icon-file Tải về
17/2022/TT-BTTTT 14/12/2022 01/07/2023 Thông tư ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối iot băng hẹp e-utra - phần truy nhập vô tuyến” icon-file Tải về
14/2022/TT-BTTTT 08/11/2022 12/12/2022 Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 icon-file Tải về
11/2022/TT-BTTTT 29/07/2022 15/09/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện icon-file Tải về
9/VBHN-BTTTT 15/09/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc ngành thông tin và truyền thông icon-file Tải về
06/2022/TT/BTTTT 30/06/2022 14/08/2022 Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 icon-file Tải về
05/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 14/08/2022 Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 icon-file Tải về
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.132
Năm 2023 : 658.957
Liên kết website