• :
  • :
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tệp đính kèm
182/QĐ-STTTT 11/08/2022 11/08/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Phần mềm Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh nghiệp” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
545/TTCS-VP 10/08/2022 10/08/2022 Về việc phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở icon-file Tải về
4139/BTTTT-KHTC 09/08/2022 09/08/2022 Hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2022 icon-file Tải về
175/QĐ-STTTT 09/08/2022 09/08/2022 Về việc phân bổ dự toán thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 icon-file Tải về
170/QĐ-STTTT 08/08/2022 08/08/2022 Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “Phần mềm điều hành thông minh” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
169/QĐ-STTTT 08/08/2022 08/08/2022 Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “Phần mềm Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh nghiệp” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
172/QĐ-STTTT 08/08/2022 08/08/2022 Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “Phần mềm ứng dụng dành cho người dân, doanh nghiệp” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
171/QĐ-STTTT 08/08/2022 08/08/2022 Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu Quản lý đầu tư công” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông
166/QĐ-STTTT 05/08/2022 05/08/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Hệ thống Camera giám sát an ninh tầm cao” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
58/TTr-STTTT 05/08/2022 05/08/2022 Về việc đề nghị ban hành quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
4091/BTTTT-THH 05/08/2022 05/08/2022 Đôn đốc thực hiện hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 icon-file Tải về
48/KH-STTTT 05/08/2022 05/08/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông icon-file Tải về
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 710
Năm 2022 : 732.959
Liên kết website