Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tệp đính kèm
180/QĐ-STTTT 17/10/2023 chỉ định thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: xây dựng “Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh” icon-file Tải về
174/QĐ-STTTT 17/10/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự toán: Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh icon-file Tải về
09/01/2024 Quyết định chỉ định thầu gói thầu: Thẩm định giá hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025 icon-file Tải về
181/QĐ-STTTT 17/10/2023 chỉ định thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: xây dựng “Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh” icon-file Tải về
1304/QĐ-UBND 17/10/2023 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm “Quyền sử dụng phần mềm (license) Hội nghị truyền hình trực tuyến cho Hệ thống giao ban trực tuyền tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025” icon-file Tải về
09/01/2024 Quyết định chỉ định thầu gói thầu: Thẩm tra Kế hoạch thuê hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp ứng dụng một cửa liên thông tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025 icon-file Tải về
178/QĐ-STTTT 17/10/2023 chỉ định thầu gói thầu Quản lý dự án xây dựng “Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh” icon-file Tải về
20/07/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán: Tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và kỹ năng số năm 2023 icon-file Tải về
53/KH-STTTT 05/06/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi IPV6 icon-file Tải về
1272/QĐ-UBND 17/10/2023 Mua sắm “Quyền sử dụng phần mềm (license) Hội nghị truyền hình trực tuyến cho Hệ thống giao ban trực tuyền tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025” icon-file Tải về
175/QĐ-STTTT 13/10/2023 13/10/2023 Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi nguồn NSNN 9 tháng đầu năm 2023 tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông icon-file Tải về
17/QĐ-STTTT 09/10/2023 09/10/2023 Quyết định về việc phân công thực hiện giám định tư pháp theo Quyết định trưng cầu giám định số 580/QĐ-TCGĐ ngày 9/10/2023 của Phòng PA05, Công an tỉnh Đắk Nông icon-file Tải về
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 725
Năm 2024 : 10.505
Tổng số : 2.613.893
Liên kết website