• :
  • :
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tệp đính kèm
22/02/2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023 icon-file Tải về
27/TTr-STTTT 27/03/2023 27/03/2023 Tờ trình Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; ... thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông icon-file Tải về
50/QĐ-STTTT 23/03/2023 22/03/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông icon-file Tải về
34/KH-STTTT 23/03/2023 22/03/2023 Kế hoạch duy chì, khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính năm 2022,và biện pháp khắc phục nâng caoChỉ số cải cách hành chính(CCHC)năm 2023 icon-file Tải về
33/KH-STTTT 21/03/2023 21/03/2023 Xây dựng cơ quan an toàn về An ninh trật tự năm 2023
47/QĐ-STTTT 16/03/2023 16/03/2023 Quyết định thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 icon-file Tải về
46/QĐ-STTTT 16/03/2023 15/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế xét tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 icon-file Tải về
45/QĐ-STTTT 16/03/2023 15/03/2023 Quyết định thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng viên chức SởThông tin và Truyền thông năm 2023 icon-file Tải về
44/QĐ-STTTT 15/03/2023 14/03/2023 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 icon-file Tải về
29/KH-STTTT 15/03/2023 14/03/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua“Đắk Nông đẩy mạnh phát triểnkết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí” icon-file Tải về
363/HD-STTTT 15/03/2023 14/03/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông icon-file Tải về
30/KH-STTTT 15/03/2023 14/03/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợiNghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 –2025 của Sở Thông tin vàTruyền thông icon-file Tải về
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 51
Hôm nay : 1.132
Năm 2023 : 658.957
Liên kết website