• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở TTTT đề nghị góp ý cho dự thảo Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông

Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh về ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông. Bộ tiêu chí này được xây dựng căn cứ theo Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bọ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Tuy nhiên, ngày 20/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” tại Quyết định 922/QĐ-BTTTT và thay thế cho Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT.

Nhằm điều chỉnh thống nhất các tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số thống nhất từ Trung ương tới địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông (gọi là tắt là Bộ tiêu chí DTI mới) nhằm thay thế cho Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 760/QĐ-UBND.

Để Bộ tiêu chí DTI mới khi được áp dụng bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh (theo Quyết định số 831/QĐ-BCĐ) nghiên cứu góp ý cho dự thảo Bộ tiêu chí DTI mới và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/8/2022 để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Quá thời hạn nêu trên, các cá nhân, đơn vị không có ý kiến đóng góp xem như đồng ý với dự thảo, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Dự thảo Quyết định

Bộ tiêu chí

H.M


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 925
Năm 2022 : 747.398
Liên kết website