A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, KHÓA XIII

Sáng ngày 06/02/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan

Báo cáo viên: Đ/c Trần Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông


Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 83-KH/ĐUK ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Toàn cảnh Hội nghị

Theo chương trình hội nghị đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan được quán triệt, học tập các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thông qua Hội nghị, giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông nắm vững quan điểm, nội dung cơ bản và những điểm mới trong các nghị quyết của Trung ương, để triển khai vận dụng một cách sáng tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

 

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày.


Tác giả: Xuân Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 726
Năm 2024 : 10.648
Tổng số : 2.614.036
Liên kết website