Mẫu hướng dẫn thủ tục hành chính hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích

26/06/2019

Mẫu hướng dẫn thủ tục hành chính hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích 26/06/2019 Thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 794
Năm 2024 : 23.053
Tổng số : 2.626.441
Liên kết website