A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng tài khoản VNeID

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-TCTĐA06 ngày 17/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 1503/UBND-NC ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân viên trong đơn vị và Nhân dân cài đặt, đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và tuyên truyền đến người dân tham gia bảo hiểm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID để tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy và cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân/định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Đồng thời, triển khai hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến các nội dung nêu trên.

- Thực hiện đăng tải, chia sẻ về hướng dẫn đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia trên Trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện của Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 84/KH-TCTĐA06 ngày 17/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led, ...). Tạo mã QRcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh dịch vụ công (có các văn bản kèm theo).

- Triển khai các hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ấn phẩm xuất bản định kỳ, các buổi sinh hoạt của đơn vị, các tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương và lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo liên quan.

- Tài liệu hướng dẫn đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử tại đường dẫn: https://vneid.gov.vn/huongdan/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-vneid.html https://tailieuhuongdan.dean06.vn/dk_t1.html

2. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thời lượng, dung lượng, lồng ghép trong các chuyên trang, chuyên mục, chương trình thời sự nhằm tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 84/KH-TCTĐA06 ngày 17/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và các nội dung nêu trên.

TTBCXB


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 815
Năm 2024 : 6.159
Tổng số : 2.609.547
Liên kết website