Dự thảo

Dự thảo Quyết định quy định nguyên tắc, cách phân bổ máy tính bảng cho các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025

Lĩnh vực: Viễn thông công ích

Ngày bắt đầu: 03/08/2022

Số lượt xem: 298

Góp ý: 0

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng cho các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đầy đủ cơ sở pháp lý trong việc thực hiện công tác phân bổ máy tính bảng cho các đối tượng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm cho ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định nêu trên (Có dự thảo quyết định kèm theo)

Văn bản góp ý đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/8/2022 để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 777
Năm 2024 : 24.436
Tổng số : 2.627.824
Liên kết website