• :
  • :

Thông báo Danh sách các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên tác nghiệp thường xuyên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Cập nhật đến ngày 01/5/2023)

09/05/2023
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo cập nhật danh sách nhà báo, phóng viên, nhân sự của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác có văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú hoặc đăng ký hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 trong cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông

08/05/2023
Thực hiện Công văn số 2080/UBND-NC ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 06. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT thực hiện các nội dung sau:1.Cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 được tổ chức từ ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông

08/05/2023
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ cơ quan; cụ thể như sau:1. Vị trí tuyển dụng: nhân viên bảo vệ.2. Yêu cầu chung.- Là công dân Việt Nam có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình không vi phạm pháp luật (ưu tiên bộ đội xuất ngũ).- Độ tuổi, ...

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của cơ quan

27/04/2023
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động của cơ quan bằng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạngHồ sơ mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số thông báo mời thầu: IB2300073212

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

25/04/2023
Ngày 25/4/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định số 12/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/5/2023 và thay thế Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ...
Danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quý IV/2022)

Danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quý IV/2022)

06/01/2023

Nghị định 70/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo được Chính phủ ban hành quy định: “Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

23/12/2022

Ngày 16/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 2135/QĐ – UBND việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết; thủ tục hành chính cắt giảm lệ phí; thủ tục hành chính cắt giảm giấy tờ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 696,03
Năm 2023 : 724.087
Liên kết website