A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường an toàn thông tin theo cấp độ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Văn bản chỉ đạo tăng cường an toàn thông tin theo cấp độ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các trụ cột Công nghệ thông tin (CNTT) trong xây dựng chính quyền số thì vấn đề đảm bảo an toàn thông tin hiện nay rất cần được coi trọng. Đảm bảo ATTT chính là bảo vệ vững chắc cho các nền tảng của chính quyền số trong quá trình xây dựng Chuyển đổi số. Do đó, quan điểm Chuyển đổi số phải chú trọng an toàn an ninh thông tin, làm chủ hạ tầng, công nghệ số, không gian mạng, bảo vệ tốt chủ quyền số quốc gia“, cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy Đắk Nông tại Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 01/11/2021 về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông  đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo thống kê đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có có 65/84 hệ thống thông tin đã được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin (tỷ lệ 77,4%), trong đó có 20 hệ thống cấp độ 1, 34 hệ thống cấp độ 2 và 11 hệ thống cấp độ 3 (không có hệ thống cấp độ 4 và 5).

 

Để triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2024, tại Công văn số 227/UBND-TH ngày 12/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

- Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, bộ phận vận hành hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý thay đổi căn bản về nhận thức, xác định hồ sơ đề xuất cấp độ là cơ sở để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo quy định; là căn cứ quan trọng để xác định và bố trí nguồn lực triển khai cũng như đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng.

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin khi sử dụng mạng Internet cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

- Đảm bảo 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin hoặc cập nhật, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

- Hoàn thành việc phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn đối với 100% hệ thống thông tin đang vận hành và gửi về Sở Thông tin và truyền thông trước ngày 30/01/2024. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được phê duyệt an toàn thông tin theo cấp độ: Chủ động nâng cấp thiết bị an toàn thông tin và các giải pháp liên quan triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt cấp độ, hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo việc triển khai bảo vệ các hệ thống thông tin an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; định kỳ tổ chức hoạt động thanh tra, đánh giá tuân thủ các quy định, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, tối thiểu 01 lần/01 năm.

 

Tin: Phòng CNTT


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 753
Năm 2024 : 17.431
Tổng số : 2.620.819
Liên kết website